Therapie vormen

Moderne hypnotherapie
Een vorm van psychotherapie waarin gewerkt wordt met ademhaling en ontspanning waardoor je contact kunt maken met je onbewuste terwijl je bewust aanwezig bent.
Het gevoel en onze gevoelswereld met daarin alles wat is verdrongen, is hierdoor te bereiken en oude pijn kan worden losgelaten.

NLP
Neuro Linguistisch Programmeren is het werken met gedachten,
gevoel en gedrag, om gewenste doelen te bereiken. Met behulp van taal
en technieken is het mogelijk persoonlijke positieve verandering te bewerkstelligen.

Richard Bandler en John Grinder hebben na het bestuderen van de werkwijze van de therapeuten Milton Erickson, Fritz Perls en Virginia Satir de basis gelegd voor het werken met NLP en de vooronderstelling: als één mens tot een bepaald iets in staat is, is dat ook mogelijk voor ieder ander die dat wil met dezelfde inzet, tijd en energie.

Emotie-regulatie
Door alles wat we meemaken in ons leven ontstaan emotionele ervaringen die vanuit een energetische opbouw ontlading moeten vinden. Emoties ervaren en er uitdrukking aan geven en ook de energie laten circuleren of af laten vloeien bieden mogelijkheden om met emoties om te gaan. Elke emotie geeft aan een gewaarwording een tweede betekenis en een lading die een prikkel tot actie betekent. Door middel van lachen of huilen kan spanning afvloeien of worden verlicht. We kunnen uiting geven aan emoties, vermijdingsgedrag vertonen of confrontaties aangaan die zelfs tot sociaal ongewenst gedrag kunnen leiden. Om te voldoen aan het gedragspatroon dat onze ouders van ons verwachten, leren we al vroeg in ons leven emoties te onderdrukken door ze te ontkennen, te beredeneren, te bagatelliseren of ze niet te accepteren. Het werken met
energiebanen maakt de weg vrij tot verdrongen emoties en zorgt voor ontlading. Emotioneel uit balans zijn leidt tot energieverlies en gezondheidsklachten.

Regressie- en/of Reïncarnatie-therapie
Regressie is het terugkeren naar vroegere bewustzijns-, denk- en gedragspatronen om een herbeleving te laten ontstaan. Een therapeutische regressie heeft als doel alsnog
verwerking van niet verwerkte situaties en het loslaten van vastgezette emoties en overtuigingen zodat er inzicht, bevrijding en heling kan ontstaan.

Teruggaan in de tijd om oorzaken van huidige klachten op te sporen en
belemmerende overtuigingen te veranderen.

Ademhalings- en ontspanningstechnieken.
Leven is ademen en ademhalen kan soms lastig zijn, vandaar de specifieke
aandacht voor longen en spieren.
Stress gerelateerde klachten kunnen hierdoor verminderen.
Het ontladen van spanning is beter voor je gezondheid.
De aangeleerde methode is op elk gewenst moment toepasbaar en werkt zeer effectief.

Psychosociale begeleiding
Het werken aan; communicatie, patronen, gedrag, kwaliteit van leven, het verbeteren van sociale vaardigheden en het functioneren in de maatschappij.

Begeleiding bij ziekte, behandelingen en terminale fase behoort tot de mogelijkheden.

Werken met kinderen vanaf 5 jaar
Gedragstherapeutisch herstellen van eigenwaarde en zelfbeeld
Autisme begeleiding
Begeleiding bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen
Leren omgaan met overgevoeligheid
Psychosomatische klachten
Pesten
Faalangst
Eetstoornis
Gezinssituatie, interactie, communicatie

Kitty Lap- van Maasakkers
Hypnotherapeut Eindhoven